Du er her:

Publiseringsverktøy (CMS)

Selv om det finnes et stort antall publiseringsverktøy (også kalt Content Management System, eller bare CMS), er det få av dem som er gode på det et publiseringsverktøy skal gjøre, nemlig å skape et tydelig skille mellom innhold og design.

Hva er innhold og design?

Innhold er informasjon som er lagret på en organisert og strukturert måte i et publiseringsverktøy. Eksempelvis kan innhold være elementene i en artikkel (tittel, ingress, brødtekst og bilder) eller egenskapene til en bil (merke, årsmodell og farge).

All informasjon som blir lagret for å kunne hentes fram igjen på et senere tidspunkt, kaller vi innhold. Hvordan innholdet presenteres, bestemmes så av nettstedets design.

Mens innhold er et begrep på strukturert informasjon, så er design måten informasjonen blir presentert visuelt. Design består av elementer som utgjør et nettsted, HTML, CSS (også kalt markup), bilder som ikke er en del av selve innholdet, typografi, osv.

Kort oppsummert betyr det at mens innhold tar seg av lagring og strukturering av informasjon, så er det designet som dikterer hvordan innholdet skal presenteres.

Fordelene med et publiseringsverktøy

Evnen til å skape et tydelig skille mellom strukturering og presentasjon av innhold er en av nøkkelegenskapene i vårt publiseringsverktøy eZ Publish.

Skillet mellom innhold og design gir fordeler som

  • Innholdsredaktører og designere kan jobbe parallelt i publiseringsverktøyet, uten konflikter
  • Innhold kan enkelt publiseres i flere forskjellige formater (eks. PDF, mobile plattformer, RSS osv.)
  • Globale designendringer kan utføres med enkle grep
Opplæringen vi fikk i bruk av eZ Publish var veldig bra, systemet er oversiktlig og logisk og gjør at vi ser frem til jevnlig redigering - Kari Engh Johansen, Daglig leder

Presentasjon av innhold: maler

Maler er det mest sentrale elementet i et eZ Publish design. En mal kan f.eks. diktere at en nettside skal vises med nettsidens tittel på toppen, og brødteksten i midten. Når noen besøker denne nettsiden plasserer publiseringsverktøyet innholdet (i dette tilfellet tittelen og brødteksten) på sine gitte plasseringer i malen.

En eZ Publish mal er en skreddersydd og fleksibel XHTML fil som beskriver hvordan forskjellige typer innhold skal presenteres. Eksempelvis er det egne maler for å vise en mappe og dens innhold, en artikkel, innholdet i et bildegalleri, mediafiler, forum innlegg og mye mer.

Det er også mulig å ha forskjellige artikkelmaler avhengig av typen artikkel, eller hvor den er plassert i innholdshierarkiet. Kort fortalt er det malene som transformerer nettstedets layout, enten for hele nettsiden, eller for en del av en side.

 
Alle referanser »

Relevante referanser for Publiseringsverktøy (CMS)

print friendly img

Programvareleverandøren Vianova Systems benytter eZ Publish som plattform til 7 av datterselskapenes nettsteder, med fleksibel kursbestilling som et sentralt tilbud til sine brukere.

print friendly img

Med ny webportal for mor- og datterselskaper forbedret Skala sine nøkkeltall med opptil 141% sammenlignet med gammelt nettsted.

print friendly img

Teknologisk Institutt bruker eZ Publish som en plattform for et 20-talls forskjellige prosjektnettsteder, i tillegg til de norske og svenske selskapssidene.