logo

Netmaking

22 71 95 97

8 spørsmål du kan stille for å gjøre ditt integrasjonsprosjekt billigere

Utvikling av integrasjoner mellom systemer kan være kostbart. Her er 8 spørsmål du som ikke-tekniker bør stille for å holde integrasjonskostnaden nede, både under utvikling- og forvaltningsfasen.

Rådene forutsetter at det ikke allerede eksisterer en hylleferdig integrasjon mellom systemene du ønsker å integrere mellom. I det tilfellet er allikevel spørsmål 5 til 8 relevante.

1. Har systemene som integreres et API?

Forutsetningen for å integrere mellom systemer, er at hvert system har et eget API. Et API tilgjengeliggjør et utvalg av systemets data og funksjoner på en måte som gjør at annen programvare kan nyte godt av disse.

2. Er APIet godt dokumentert?

Et godt dokumentert API er den viktigste forutsetningen for et vellykket integrasjonsprosjekt. Uten en velutviklet API dokumentasjon er utvikleren overlatt til tolkning og gjetting, og risikoen for misforståelser er betydelig. Selv om du ikke selv har den tekniske forståelsen for å kvalitetssikre innholdet i en API dokumentasjon, vil du være tjent med å forsikre at den eksisterer.

3. Benytter APIet en moderne standard?

For å nyttegjøre systemer på en uniform måte, bygger de aller fleste APIer på en standard. Bruk av en moderne standard (som REST) gjør APIet enklere å forholde seg til. Et API som benytter den eldre standarden SOAP eller andre mindre moderne standarder, vil som en grunnregel øke kompleksiteten og omfanget av integrasjonen.

4. Er APIet modent og utbredt?

Dersom APIet du skal nyttegjøre deg av er nyutviklet, er risikoen stor for at du som “prøvekanin” vil bruke mye tid på å avdekke feil og mangler. Sørg derfor for at leverandøren kan dokumentere hvor lenge APIet har eksistert, og vise til konkrete integrasjoner som allerede bruker APIet.

5. Dekker APIet de data og funksjoner vi trenger?

Et API er ubrukelig hvis ikke det eksponerer akkurat de data eller funksjoner du ønsker å benytte. Kartlegg derfor tidlig hvilke data som skal flyte fra og til hvilke systemer, og få hjelp av API leverandøren eller din integrasjonspartner til å forsikre at den ønskede dataflyten støttes av APIet.

6. Er APIet versjonert?

Når integrasjonsprosjektet er ferdigstilt, skal integrasjonen forhåpentligvis rulle og gå i mange år. For at dette skal være mulig er det viktig at systemene forholder seg til hverandre på en konsekvent måte.

Du bør forsikre at API leverandøren har et bevisst forhold til versjonering, slik at endringer og oppdateringer gjøres i en egen versjon. Da kan du selv velge om du vil nyttegjøre deg av endringene. Endringer i et uversjonert API vil kunne forårsake feil som både kan være vanskelig å avdekke, og ta lang tid å utbedre.

7. Utvikles det integrasjonstester?

Etterhvert som integrasjonen utvikler seg kan det være utfordrende for utvikleren å holde oversikt over alle bevegelige deler i systemet. For å forsikre at innføring eller endring av funksjonalitet ett sted ikke utilsiktet påvirker noe annet, bør du forsikre at det etableres integrasjonstester som en del av prosjektet. Testen simulerer integrasjonen slik den vil oppføre seg i produksjon, og forsikrer at integrasjonen fungerer som forventet.

8. Utvikles det varsling og logging?

Det kan gå lang tid før feil i systemet oppdages og utbedres hvis ikke riktig varsling og logging er implementert. Be derfor om dokumentasjon på:

  • at APIene i seg selv, eller integrasjonen mellom disse, vil produsere varsler når utilsiktet oppførsel opptrer
  • hvordan denne oppførselen varsles
  • at integrasjonen logger detaljert aktivitet slik at utvikler kan bruke denne informasjonen å kartlegge hva som gikk galt

Det finnes ingen garantier for et vellykket integrasjonsprosjekt, men følger du rådene over er du godt på vei. Og skulle du trenge hjelp eller bare noen tips til ditt integrasjonsprosjekt er det bare å ta kontakt med meg.

Eirik Alfstad Johansen

Eirik har arbeidet med webutvikling siden 1997, og har bla. blitt publisert i internasjonale publikasjoner både på og av nett. Han har også drevet netmaking.com, en internasjonal nettside for nettutviklere, samt det prisbelønte nyhetsbrevet Absolute Webmaster. I dag er Eirik Alfstad Johansen daglig leder i Netmaking.