logo

Netmaking

22 71 95 97

Hvordan våre prioriteringer har fått oss til å sette bloggingen på pause

Vi har besluttet å ta et midlertidig opphold i bloggingen vår. Her forklarer jeg hva som ligger bak våre prioriteringer.

Hvorfor vi har prioritert blogging

Da vi fikk nye nettsider i februar 2016 benyttet vi også anledningen til å fornye fokuset på blogging.

For å styre arbeidet, og ikke minst forsvare å bruke tid på denne typen ikke-belastbart arbeid, var det viktig for oss å definere hva vi ønsket å oppnå med innleggene.

Vi ønsker å:

 • Selge (skape leads av høy kvalitet)
 • Markedsføre oss (overfor både arbeidstakere og kunder)
 • Bygge moral internt
 • Pleie kunder
 • Være åpne

Siden vi gjenopptok bloggingen i februar 2016 mener jeg at innleggene som har blitt publisert annenhver uke har hatt en god effekt mot målene våre, og jeg er stolt av både kontinuiteten i bloggingen og innholdet vi har produsert om både webfaget og vår arbeidshverdag.

Bloggingen har også gitt oss en kanal hvor vi kan være tydeligere enn før på hvem vi er og hva vi er gode på. Og jeg tror denne tydeligheten har bidratt til å både trekke til oss nye kunder og skape tettere bånd i våre mangeårige kunderelasjoner.

Som en konsekvens opplever vi i disse dager at etterspørselen etter våre tjenester er større enn tilbudet. Dette tvinger oss til å revurdere våre prioriteringer, blant annet de som dannet utgangspunkt for bloggingen.

Hvorfor vi føler vi ikke kan prioritere blogging nå om dagen

I en periode hvor etterspørselen overgår kapasiteten ønsker vi å prioritere på følgende måte:

 1. Eksisterende forpliktelser for eksisterende kunder
 2. Tydelig definerte oppdrag med høy prioritet for eksisterende kunder
 3. Tiltak for å bedre vår kapasitet (bl.a. rekruttering)
 4. Prioritert internt arbeid
 5. Øvrige nye oppdrag

I denne listen faller blogging i hovedsak inn under øvrig internt arbeid. Dette er en vanskelig vurdering ettersom bloggingen kan ha en positiv effekt på rekrutteringen (og/eller en negativ effekt om den opphører), men vi tror allikevel at nedprioritering av bloggingen er den riktigste avgjørelsen for oss akkurat nå.

«We were on a break…»

Det kan kanskje virke litt rart at vi prioriterer å bruke tid på å blogge om hvorfor vi ikke lenger kan prioritere å blogge.

Grunnen til at vi tar oss tid til dette innlegget er imidlertid ganske enkel:

 • Vi ønsker å være åpne på våre prioriteringer, både med hensyn til prioritering av kundearbeid, men også for å unngå spekulasjoner rundt oppholdet i bloggingen
 • Gjennom å skrive et åpent innlegg forpliktelser vi oss i større grad til vår ambisjon om å gjenoppta bloggingen så snart våre prioriteringer tillater det

Hvor lenge bloggpausen vil vare avhenger av når vi opplever at vi har en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Optimistisk ser vi at dette kan ha endret seg over sommerferien, mens vi nok mer realistisk tror at vi nærmer oss vinteren før vi igjen setter pennen til det digitale papiret.

 

Les ogsåHvorfor vi organiserer oss i dedikerte kundeteam

Eirik Alfstad Johansen

Eirik har arbeidet med webutvikling siden 1997, og har bla. blitt publisert i internasjonale publikasjoner både på og av nett. Han har også drevet netmaking.com, en internasjonal nettside for nettutviklere, samt det prisbelønte nyhetsbrevet Absolute Webmaster. I dag er Eirik Alfstad Johansen daglig leder i Netmaking.