logo

Netmaking

22 71 95 97

Hvordan velge webteknologi?

Å velge webteknologi handler om mye mer enn bare å kartlegge funksjonalitet, referanser og lisenskostnad. Her er 10 tips du bør vurdere for å sikre en langsiktig teknologi-investering.

Leverandøruavhengighet

Jo mer forretningskritisk et system er, desto viktigere er det å unngå binding til én leverandør. Manglende prioritering, konkurs eller andre forhold kan være blant årsakene til at du i fremtiden kan bli tvunget til et leverandørbytte. Da er det viktig at teknologien du har valgt muliggjør et leverandørbytte, ikke bare på papiret, men også i praksis.

Tips #1: Forsikre at teknologien gir deg leverandøruavhengighet både i teori (gjennom f.eks. en åpen kildekodelisens) og i praksis (gjennom utførlig dokumentasjon og et kompetent partnernettverk).

Automatiserte tester

Automatiserte tester (det være seg enhetstester, integrasjonstester eller funksjonelle tester) er kode som tester annen kode. Automatiserte tester forsikrer at endringer i systemet ikke innfører feil i eksisterende funksjonalitet, og er en av nøkkelfaktorene for å minimere tiden brukt på feilretting.

Tips #2: Forsikre at teknologien har utstrakt bruk av automatiserte tester som dekker alle relevante deler av systemet.

Sikkerhetsfokus

Sikkerhet er noe som alle er enige om at er viktig, men som få kan bevise. Best practices som bevissthet og prosedyrer rundt sikkerhetshåndtering har imidlertid vist seg å være gode indikasjoner på hvor utsatt en teknologi er for sikkerhetsbrudd.

Tips #3: Kvalitetssikre teknologileverandørens bevissthet ift sikkerhet gjennom bl.a. tydelige prosedyrer for innrapportering, håndtering, utbedring og publisering av sikkerhetsfeil, samt mulighet for å sjekke versjoner fortløpende for kjente sikkerhetsfeil.

Utvidbarhet

Jo større et system er, desto mer tid går med på å forvalte funksjonalitet som ikke kan anses som systemets kjernefunksjonalitet. God teknologi bør derfor legge til rette for å nyttegjøre eksternt utviklet funksjonalitet, gjennom integrasjoner eller moduler, slik at utviklingstiden kan fokuseres rundt kjernefunksjonaliteten.

Tips #4: Velg arkitektur som legger til rette for enkel nyttegjørelse av integrasjoner, pluggbare moduler og bibliotek utviklet og forvaltet av en 3. part.

Fleksibilitet

Med mindre teknologien du velger gjør akkurat det du trenger både nå og i overskuelig framtid, vil tilpasninger kunne bli aktuelt. Hvor fleksibel en teknologi er, bidrar til å diktere tidsbruk og muligheter for tilpasning.

Tips #5: Teknologien bør bestå av grensesnitt eller en tilsvarende arkitektur som gjør det mulig å bytte ut enkeltkomponenter uten at det skader resten av systemet.

Gjennomsiktig roadmap

Ved valg av teknologi er det naturlig å se på hva som har vært utrettet med den aktuelle teknologien historisk sett. Å velge teknologi bør imidlertid handle like mye om hvor man tror teknologien befinner seg i fremtiden, når du faktisk kommer til å benytte den.

Tips #6: Forsikre at teknologileverandøren har en gjennomsiktig roadmap, og hvilke forutsetninger som ligger til rette for å overholde denne.

Levende økosystem

Et utbredt og kvalitetsbevisst økosystem er vitalt for å sikre tilgjengelige kompetanse og kontinuerlig forbedring av en teknologi.

Forskjellig teknologi tiltrekker seg forskjellige mennesker, med ulikt kompetansenivå og krav til kvalitet. Hvorvidt et økosystem primært består av ingeniører, hipstere eller tenåringer kan si mye om kvaliteten du kan forvente på teknologien og bidragene til denne.

Tips #7: Forsikre at teknologien har et levende økosystem bestående av deltakere med inngående kompetanse på og lidenskap for teknologien.

Teknisk gjeld

Teknisk gjeld er et begrep som brukes om innsatsen krevet for å utbedre en programmeringsløsning som har tatt snarveier fremfor å fokusere på langsiktighet.

Mengden teknisk gjeld er svært vanskelig å måle, men dialog med økosystemet og analyse av roadmapen vil fort kunne gjøre det tydelig om det er større skippertak som må påregnes for at teknologien skal ha livets rett også i fremtiden.

Tips #8: Forsikre at teknologileverandøren er bevisst på teknisk gjeld, og har tatt konkrete steg for å adressere denne.

Skalerbarhet og ytelse

Systemet som teknologien skal danne grunnlaget for, skal forhåpentligvis vokse. For å sikre at du ikke trenger å bygge om (eller, i verste fall, bytte teknologi) underveis er det viktig at teknologien kan skalere til ditt ambisjonsnivå, uten at det går på bekostning av ytelsen.

Tips #9: Snakk med andre brukere av teknologien med høye/sammenlignbare krav til datamengder og trafikk for konkrete eksempler på hvor godt dette ivaretas i reelle use cases.

Integrasjonsmuligheter

Tilgjengelighet til dataene som teknologien skal lagre er viktig, både for eventuell gjenbruk av andre systemer, og for vissheten om at data kan hentes ut og porteres til et annet system om omstendighetene skulle kreve det.

Tips #10: Forsikre at teknologileverandøren har et modent og et godt dokumentert API som muliggjør integrasjon og dataeksport.


Å velge riktig teknologi til ditt webprosjekt er avgjørende for hvor stabil og kostnadseffektiv  webløsningen din vil være på både kort og lang sikt. Lykke til med valget, og kontakt meg gjerne om du trenger bistand i prosessen.

Eirik Alfstad Johansen

Eirik har arbeidet med webutvikling siden 1997, og har bla. blitt publisert i internasjonale publikasjoner både på og av nett. Han har også drevet netmaking.com, en internasjonal nettside for nettutviklere, samt det prisbelønte nyhetsbrevet Absolute Webmaster. I dag er Eirik Alfstad Johansen daglig leder i Netmaking.