logo

Netmaking

22 71 95 97

Yngve Høiseth

Hvordan vi overtar en webløsning

En ryddig og effektiv overtagelse av en webløsning legger grunnlaget for et langsiktig og godt samarbeid. Her beskriver vi hvordan vi gjør det.

Det er hovedsakelig to situasjoner som fører til at vi blir kontaktet og bedt om å overta forvaltning og videreutvikling av webløsninger:

 • Det er ønskelig å erstatte eller supplere det interne teamet med en ekstern leverandør.
 • Samarbeidet med eksisterende leverandør er avsluttet eller i ferd med å avsluttes.

Suksesskriterier for overtagelse av webløsning

Hva kjennetegner en vellykket overtagelse? Etter å ha tatt over mange systemer har vi erfart hva som skal til for å lykkes, og ut fra det definert noen suksesskriterier:

 • Gjensidig tillit er etablert.
 • Ny leverandør forstår hva kunden søker å oppnå med webløsningen. Hvorfor eksisterer den, hva fungerer godt i dag, og hva kan forbedres?
 • Relevant kunnskap og de nødvendige tilganger er overført til ny leverandør.
 • Dokumentasjon er rettet og supplert.
 • Feil og mangler i infrastruktur og kode er avdekket.
 • Ny leverandør er beviselig klar til å overta ansvaret.
 • Gjennomføringen har vært rask og effektiv.

Hvordan vi jobber med en overtagelse

Prosjektet foregår som regel i tre faser:

 • Tilbud
 • Overtagelse
 • Forvaltning og videreutvikling

Tilbud

I tilbudsfasen begynner vi med å avdekke kundens situasjon og behov. Hva søker de å oppnå med webløsningen, og hvorfor søker de en ny leverandør? Ideelt sett har de tydelig definerte nøkkeltall som de vil forbedre, men som regel er det heller frustrasjoner forårsaket av nåværende situasjon som kommuniseres.

Når vi er sikre på at vi har forstått situasjonen og behovene skriver vi et tilbud, forutsatt at vi er en god match.

Overtagelse

Gitt at vi får oppdraget går vi videre til den praktiske gjennomføringen. Det er noen viktige forskjeller mellom overtagelser og andre prosjekter:

 • Man får en sjanse til å se systemet med nye øyne. Er det for eksempel deler av systemet som er blitt utdatert siden det ble satt opp? Hvor godt oppfyller det ikke-funksjonelle krav? Er det ting som er vanskelig å forstå for andre enn de som har laget systemet, og som derfor bør dokumenteres?
 • Det tar tid å bygge gjensidig tillit. I overtagelsen er det derfor ekstra viktig å kommunisere gjensidige forventninger og arbeidsmetoder. Hvor raskt forventer man svar på skriftlige beskjeder? Hvordan kan vi kommunisere så effektivt som mulig?
 • Man kan ikke være sikker på at ny leverandør er klar til å overta forvaltningen før de har løst noen reelle oppgaver. Vi søker derfor å gjøre dette før vi anser overtagelsen som fullført.

I utgangspunktet gjennomfører vi følgende steg, men foretar ofte noen justeringer for å tilpasse oss den enkelte kundes behov.

 • Vi setter sammen kundeteamet dersom det ikke ble bestemt i tilbudet. Som regel består det av kundeansvarlig (prosjektleder), ledende utvikler og én eller flere utviklere.
 • Kundeansvarlig og ledende utvikler møter kunden og eventuelt tidligere leverandør for å etablere tilganger, demonstrere kundeportalen vår, gå gjennom systemet, etc.
 • Ledende utvikler skriver ny eller kompletterer eksisterende dokumentasjon basert på gjennomgangen.
 • Øvrige utviklere på kundeteamet leser dokumentasjon og setter opp utviklingsmiljø.
 • Kundeteamet setter opp miljøene som kunden skal ha tilgang til (slik som stage/test og produksjon).
 • Kundeteamet løser noen relevante oppgaver for å verifisere at det er klart for å overta forvaltningen. Dersom systemet er lite kan 2-3 oppgaver være tilstrekkelig. Er systemet stort og komplekst må det betydelig flere oppgaver til.

Forvaltning og videreutvikling

Etter at overtagelsen er gjennomført går vi over til forvaltning og videreutvikling. Nå er ansvaret hos oss, og eventuelle tidligere leverandører er helt ute av bildet.

Kontakt oss for et tilbud

Er din bedrift på utkikk etter ny webleverandør? Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Yngve Høiseth

Yngve Høiseth

Yngve har vært innom både befalsskole og bank før han landet hos oss. I tillegg til webutvikling er Yngve opptatt av hvordan ting kan gjøres bedre, på alle mulige måter, noe som er bra for både oss og våre kunder. Yngve har også en ullgenser.