logo

Netmaking

22 71 95 97

Når bør du IKKE skreddersy programvare?

Selv om vi i Netmaking lever av å skreddersy programvare er vi åpne på at det er flere tilfeller hvor skreddersøm ikke er løsningen – det kan til og med hemme bedriftens konkurranseevne. I dette innlegget ser jeg først på når skreddersøm kan gi deg et konkurransefortrinn, og deretter når du i stedet bør vurdere mer eller mindre ferdig hyllevare.

Når kan skreddersøm gi deg et konkurransefortrinn?

Effektiv og optimalisert arbeidsflyt

Den kanskje mest åpenbare fordelen med skreddersydd programvare er muligheten for en effektiv arbeidsflyt tilpasset bedriftens, de ansattes og kundenes behov. Jeg møter ofte bedrifter som i dag bruker x antall regneark og trenger å få en mer komplett oversikt. Jo flere regneark, desto dårligere passer som regel systemet bedriftens arbeidsflyt.

Med et system som jobber med deg og din arbeidsflyt vil du kunne jobbe raskere og bedre, samtidig som du forsikrer at informasjon som trenger det er knyttet sammen.

Engasjerte og lojale brukere

Å oppleve at programvare jobber med deg og dine arbeidsmetoder for å gjøre hverdagen enklere kan ha en betydelig innvirkning på brukernes engasjement og lojalitet. Skreddersydd programvare bidrar som oftest også til ytterligere konstruktive innspill fra brukerne, fordi de opplever at de blir hørt og har mulighet til påvirke systemet i en positiv retning.

Vår kunde Teknologisk Institutt Sertifisering har selv opplevd hvordan skreddersydd programvare kan engasjere både interne og eksterne brukere.

Når kan skreddersøm gjøre deg konkurranseudyktig?

Ressurskrevende

Når du velger å skreddersy programvare forplikter du deg deg samtidig til å forvalte og videreutvikle programvaren i uoverskuelig framtid, med de kostnadene dette medfører. Du tvinger også deg selv til å konkurrere med ferdigløsninger som enten allerede eksisterer, eller kommer til å komme på markedet.

Et eksempel på dette jeg har sett flere ganger er bedrifter som velger å utvikle egne nyhetsbrevsystemer. Dette til tross for at det finnes et utall av funksjonsrike og tilpasningsdyktige løsninger på markedet.

Et nyhetsbrevsystem handler om mye mer enn bare å sende e-post. For å kunne matche dine konkurrenter må du også kunne segmentere kunder, forsikre at du ikke havner i spam, kunne se statstikk over hvem som har åpnet nyhetsbrevet, osv. Er du virkelig flinkere til å utvikle denne funksjonaliteten enn for eksempel MailChimp, som på vegne av sine kunder sender over 80 millioner e-post per dag?

For å kunne rettferdiggjøre skreddersøm må dere kunne løse problemet bedre enn konkurrentene, og ihvertfall ikke dårligere.

Avhengighet av nøkkelpersoners kompetanse

Dersom du kaldsvetter ved tanken på at den som har utviklet ditt system havner under en buss (eller bare slutter å ta telefonen), er dette en god indikasjon på at du er for avhengig av nøkkelpersoners kompetanse.

Inngående kunnskap om et system er viktig for å kunne foreslå effektive løsninger relevante for bedriftens arbeidsflyt, men kompetansen bør samtidig fordeles utover slik at ingen er uunnværlige.

I tillegg bør skreddersydde systemer bygges med utgangspunkt i anerkjente konvensjoner på utbredte rammeverk (som Symfony), slik at det er praktisk mulig å bytte ut leverandøren ved behov. Åpen kildekode vil også bidra til å lette et eventuelt leverandørbytte.

Hvorfor skreddersyr man når man bør la være?

Vil «klare det selv»

Mange utviklere vil aller helst utvikle ting på egen hånd. Og selv om det finnes legitime argumenter for mantraet Not Invented Here, så er det svært få bedrifter som kostnadseffektivt kan konkurrere med utviklingen av allerede ferdigutviklede systemer.

Svaret på spørsmålet om hvorfor vi velger å skreddersy bør derfor aldri være «fordi vi har lyst».

Manglende kjennskap til ferdigløsninger

Jeg har sett flere tilfeller av skreddersøm som et resultat av at bedriften ikke kjenner godt nok til ferdigløsninger. Årsakene til manglende kjennskap kan være flere, men de vanligste synes å være manglende research, eller at bedriftens underleverandør ønsker å basere seg på en teknologi som mangler nøkkelfunksjonaliteten man trenger.

Også i videreutviklingen av eksisterende, skreddersydd programvare er det viktig å kontinuerlig stille seg spørsmålet om behovet som skal oppfylles er best løst gjennom skreddersøm eller integrasjon av et 3. partssystem/bibliotek.

Snakk med kunder, konkurrenter, samarbeidspartnere, bransjeorganisasjoner og internett for å forsikre at det du trenger hjelp til ikke allerede er løst av noen andre. Og forsikre at de som så eventuelt skal hjelpe deg med utviklingen kan redegjøre for hvorfor de velger skreddersøm fremfor gjenbruk.

"Hyllevare X inneholder bare 80 % av det vi trenger"

At alternative løsninger ikke dekker den komplette listen over krav kan være et argument for skreddersøm. Men vurder kost/nytte ved å skulle utvikle hele løsningen selv, kontra å nyttegjøre en ferdigløsning for så å fokusere på utviklingen på de resterende 20%.

Det er nemlig ofte mulig å bygge på funksjonaliteten som ferdige løsninger tilbyr. For eksempel har Google Drive et svært godt system for filhåndtering, men de mangler kanskje støtte for akkurat det filformatet dere trenger? Da kan dere utvikle en utvidelse som løser akkurat dette problemet, men beholder Googles løsning på alle de andre.

Det er ikke så mange år siden flere mente at de hadde så spesielle innholdsbehov at det ga mening å utforme sitt eget Web Content Management System. I dag vet de fleste bedre enn å begynne fra scratch, men starter heller med et fleksibelt system (som eZ Publish) som tilpasses de unike behovene man eventuelt måtte ha.

Effektiv utvidelse av hyllevare forutsetter imidlertid utprøvde, komplette og veldokumenterte API-er, eller andre integrasjonsmetoder tilpasset dine behov.

Konklusjon

Selv om skreddersydd programvare kan gi deg optimal arbeidsflyt og engasjerte brukere, finnes det flere tilfeller hvor skreddersøm ikke er gunstig. Vær derfor påpasselig med når du bør skreddersy, og når du bør la være. Og er du usikker, spør oss gjerne om råd.

Eirik Alfstad Johansen

Eirik har arbeidet med webutvikling siden 1997, og har bla. blitt publisert i internasjonale publikasjoner både på og av nett. Han har også drevet netmaking.com, en internasjonal nettside for nettutviklere, samt det prisbelønte nyhetsbrevet Absolute Webmaster. I dag er Eirik Alfstad Johansen daglig leder i Netmaking.