logo

Netmaking

22 71 95 97

Maria Tengs

Faglig utvikling for den enkelte medarbeider

For å kunne ivareta vår faglige styrke er vi avhengige av å utvikle oss kontinuerlig. Slik har vi valgt å praktisere faglig utvikling i Netmaking!

Hva er faglig utvikling?

Vi definerer «faglig utvikling» som tid brukt på å forsøke å lære noe som kan hjelpe oss med å gjøre en bedre jobb.

Noen ganger er det enkelt å måle effekten av kompetanseheving, og andre ganger ikke. Vi velger å kalle det faglig utvikling når forutsetningene for å kunne lære noe av verdi er tilstede.

Hvorfor legge føringer for faglig utvikling?

En undersøkelse gjort av Manpower for noen år siden viser at bare halvparten av arbeidstakerne i Norge opplever faglig utvikling på jobb. Samtidig viser samme undersøkelse at syv av ti ansatte mener at faglig utvikling er avgjørende for hvor godt de trives på jobben. Vi ønsker at våre medarbeidere skal ha det bra, og vet at kompetanseheving er et av områdene vi kan arbeide med for å oppnå dette.

I tillegg til at kompetanseheving bidrar til den enkeltes trivsel, styrker det også Netmakings samlede kompetanse. Faglig styrke er, og skal alltid være, ett av våre kjennetegn.

Hvem har ansvaret for faglig utvikling?

Vi fordeler ansvaret mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi mener at hver og en har et ansvar (på samme måte som da vi gikk på skolen) for å investere noe av egen tid i kompetansebygging slik at man holder seg relevant for arbeidsoppgavene og ansvaret man ønsker.

Samtidig mener vi at arbeidsgivers har ansvar for å proaktivt tilrettelegge for faglig utvikling gjennom å reservere ressurser som kan nyttiggjøres i og rundt arbeidstiden.

 

Bok på oransje bakgrunn

Ressurser til faglig utvikling

Slik styrer vi midlene i praksis.

Individuell styring med sosiale muligheter

Tidligere har ressurser til faglig utvikling vært styrt sentralt gjennom at én i Netmaking har planlagt og koordinert felles deltagelse på fagtreff/konferanser. Å reise sammen har vært et positivt tilskudd til det sosiale, men det faglige utbyttet har variert avhengig av den enkeltes erfaring og interesser.

For å gi alle et så godt faglig utbytte som mulig gir vi derfor nå den enkelte kontroll over egne ressurser til faglig utvikling.

Mange av oss ønsker fortsatt å kunne reise sammen slik at vi får glede av det sosiale og noen å utveksle erfaringer med. Når noen har en idé til et interessant fagarrangement diskuterer vi det derfor gjerne i kanalen #fagutveksling i Slack.

Rammer

For å avgjøre hvor mye tid og penger vi ønsker å øremerke til faglig utvikling har vi sett på eksisterende budsjetter og sammenlignet med våre kollegaer i bransjen.

I første omgang får hver enkelt disponere opptil fem arbeidsdager og kr 25 000 (eks MVA) innenfor et kalenderår til faglig utvikling. Dersom noen ønsker å delta på faglig utvikling hvor disse rammene ikke strekker til gjør vi en individuell vurdering.

Den enkelte velger selv når og hvordan de fem arbeidsdagene skal benyttes. Det kan være deltagelse på konferanser på dagtid, fagtreff på kveldstid eller å lese seg opp på fagstoff på kontoret eller hjemme. Medgått tid føres uansett som arbeidstid.

Tips for god utnyttelse av fagutviklingssesjoner

  1. Informere dine kolleger om hvordan du planlegger å nyttegjøre tiden til faglig utvikling (og hvorfor). Dette bidrar til å inspirere til og minne om faglig utvikling for de du jobber sammen med.
  2. Sett av tid til forberedelse og etterarbeid, slik at du er forberedt til sesjonen og får tid til å komme ajour etter å ha vært utilgjengelig.
  3. Vær tydelig på hvilken grad av tilgjengelighet andre kan forvente av deg i utstrakte perioder med kompetanseheving, slik at du kan fokusere på det faglige.
  4. Bidra til en kultur hvor faglig utvikling er like viktig som betalt kundearbeid. Varsle dine team og allokeringansvarlig om kurs eller konferanser du ønsker å delta på i god tid slik at de kan hensynta dette i planleggingen, og du ikke trenger å ha dårlig samvittighet for teamets øvrige forpliktelser.

Ved å ta faglig utvikling på alvor legger vi til rette for en bedre arbeidsdag for de ansatte, og forsikrer at kundene kan nyte godt at vårt kontinuerlige fokus på å holde oss oppdatert. Win-win :-)

Maria Tengs

Maria Tengs

Maria har tidligere jobbet i Netmaking som prosjektleder. Med bakgrunn fra både innholdsproduksjon og prosjektledelse i filmbransjen har Maria en unik kundeforståelse som er sårt etterlengtet i en ellers nerdete bransje. Når Maria ikke rydder opp i ting liker hun film generelt, og Jack Nicholson spesielt.