logo

Netmaking

22 71 95 97

Hva kjennetegner en Nettmaker?

En god nettmaker er pålitelig, faglig engasjert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Her får du oppskriften på hva vi i Netmaking ønsker å være for våre kunder, samarbeidspartnere og for hverandre.

Pålitelig

Noen Nettmaker-egenskaper anser vi som selvfølgeligheter:

  • Møter til avtalt tid
  • Følger rutiner og prosedyrer
  • Følger opp egne oppgaver (gjør som lovet)
  • Følger instrukser

Vi regner oss imidlertid som viderekomne hva pålitelighet angår, og har derfor også fokus på følgende egenskaper:

Forvalter forventninger

Ved å etablere realistiske forventninger, legger vi forholdene til rette for å levere som lovet. Enten det handler om tidsbruk, varighet eller kostnader er både vi og de vi jobber med tjent med at vi presterer innenfor de rammene vi har forespeilet, og at vi oppdaterer forventningene etterhvert som vi får mer informasjon.

Varsler om avvik

Når ting ikke går etter planen, og aller helst før det har gått galt, varsler vi om avvik slik at konsekvenser kan hensyntas, og vi kan sørge for at avviket ikke oppstår igjen.

Faglig engasjert

Leverer løsninger som tilfredsstiller behovet

Kjernen i vår faglige leveranse er å sikre at vi leverer det du ber om. Vi kvalitetssikrer vår forståelse og stiller kritiske spørsmål der det trengs. Deretter sikrer vi at arbeidet som produseres reflekterer det vi har blitt enige om.

Leverer langsiktige løsninger

Vårt slagord “Skreddersydde webhåndverk som varer” viser at et langsiktig perspektiv står sentralt i alt vi gjør. Ved å være bevisste på teknisk gjeld, ikke-funksjonelle oppgaver, markedsmessige endringer og fremtidige behov bidrar vi til å sikre at arbeidet vi leverer fra oss kan vare lenge.

Vedlikeholder og hever egen kompetanse

Vi har alle et egenansvar for å holde oss faglig oppdaterte. Vi vedlikeholder og hever kompetanse som er relevant for vårt arbeid like naturlig som vi utfører arbeidet. Vi setter av dedikert tid og budsjett til dette som den enkelte medarbeider disponerer fritt.

Foreslår forbedringer

Vi drives av å gjøre ting bedre, og har mange gode innspill til hvordan det kan gjøres. Gjennom kunnskap om fag, teknologi, domene, prosess og løsning spiller vi inn hvilke grep som kan tas for å skape merverdi.

Tilfører kunnskap/teknologi

Vi er en engasjert gjeng. Derfor hender det rett som det er at et hobbyprosjekt man har puslet med på fritiden kan tilføre verdi også til vårt arbeid som selskap. Vi forventer ikke at våre medarbeidere bruker fritiden sin til å jobbe, men setter pris på at det kan oppstå gode synergieffekter.

Bidrar til samarbeid og god kommunikasjon

Skaper en trivelig arbeidsdag

Vi ønsker å ha det hyggelig på jobb. Derfor har vi et bevisst forhold til å skape en trivelig arbeidsdag for både kolleger og kunder. Et smil, en historie eller et “hvordan går det” er viktig å ta seg tid til.

Kommuniserer på en lett forståelig måte

Gjennom å kommunisere tydelig og lett forståelig hindrer vi tidkrevende misforståelser. Utvetydig språk og bevissthet rundt bruk av faglig sjargong gjør oss enkle å forstå.

Viser forståelse

Noen ganger kan situasjoner oppstå som irriterer, frustrerer eller på andre måter skaper friksjon. Vi gjør vårt beste for å forstå den vi kommuniserer med og finner måter å komme deg i møte på.

Gir gjennomsiktighet i arbeidet

Ved å gi gjennomsiktighet i eget arbeid sikrer vi at de som er interessert i fremdrift har den informasjonen de trenger, samtidig som andre kan overta arbeidet hvis fravær gjør det nødvendig. I tillegg til å skape tillit og gi et pålitelig inntrykk av oss, bidrar gjennomsiktighet også ofte til å avdekke avvik på et tidlig stadie.

Tilnærmelig og serviceinnstilt

Vi er enkle å komme i kontakt med, slik at du får lyst til å oppsøke oss når du trenger hjelp. Vår innstilling er at “det får vi til”, uten at vi skaper urealistiske forventninger av den grunn.

Eirik Alfstad Johansen

Eirik har arbeidet med webutvikling siden 1997, og har bla. blitt publisert i internasjonale publikasjoner både på og av nett. Han har også drevet netmaking.com, en internasjonal nettside for nettutviklere, samt det prisbelønte nyhetsbrevet Absolute Webmaster. I dag er Eirik Alfstad Johansen daglig leder i Netmaking.