logo

Netmaking

22 71 95 97

Maria Tengs

Hvordan sikre best mulig match mellom kunde og leverandør?

Vurderingene vi gjør i forkant.

Når en kunde og en leverandør finner sammen, er det (forhåpentligvis) fordi de er den beste matchen for hverandre. Vi gjør alltid en kvalifisering av potensielle prosjekter for å legge grunnlaget for dette. Målet er å sikre at vi blir den beste partneren ved å tilby teknologi, ressurser, vilkår og prismodell som samsvarer med kundens behov.

Når vi får en tilbudsforespørsel foretar vi en grundig vurdering av om vi skal levere et tilbud. Nedenfor følger eksempler på noen av spørsmålene vi stiller oss. 

Kravspesifikasjon

  • Teknologivalg
  • Behov for spesialtilpasset løsning

Ber kunden om teknologi som er kjent for oss? Er dette vårt domene? Vi ønsker alltid å utfordre kunnskaphorisonten vår, men i noen tilfeller ser vi at det er andre leverandører som matcher kunden bedre.

Har ikke kunden bestemt seg for teknologi? Da vurderer vi om vår foretrukne teknologi (åpen kildekode basert på Symfony, eZ og/eller Sylius) passer med behovene kunden har. Fordi teknologien er svært fleksibel er den ofte en god match, men skulle den ikke være det vil vi ikke tilpasse teknologien til det ytterste for at kunden skal velge oss over noen andre.

Har kunden behov for spesialtilpassede løsninger, eller vil et «ut av boksen»-produkt fungere like godt? Vi jobber best med løsninger som krever skreddersøm, slik at webløsningen blir alt kunden vil ha - og litt til.

Les også: Når bør du ikke skreddersy programvare?

Koding på laptop.

Størrelse på oppdrag vs. vår kapasitet

  • Prosjektomfang
  • Lanseringsfrist

Er prosjektomfanget definert i tilbudsforespørselen? Er det definert en frist for leveranse? 

Det er essensielt at vi kan tilby kunden ressursene som trengs for å gjennomføre oppdraget innen fristen. Samtidig må vi kunne sikre at vi kan ta god hånd om våre eksisterende kunder i prosjektperioden. Det gjelder å ikke gape over for mye arbeid - uansett hvor spennende prosjektet ser ut. Det er det ingen som tjener på!

Arbeidsprosess

  • Prosjektflyt
  • Metodikk
  • Forvaltningsbehov

Hvordan ønsker kunden å gjennomføre prosjektet? Vil vårt foreslåtte konsept passe kundens arbeidsflyt? Avhengig av prosjektets natur må vi kunne enes om den tradisjonelle fossefallsmetoden eller smidige prosesser med hyppige oppfølginger og omprioriteringer.

Er webløsningen som etterspørres forretningskritisk? Hvilket forvaltningsbehov vil kunden ha i etterkant av prosjektlansering? Vi ønsker å bidra som en proaktiv partner og bedrive løpende videreutvikling for å stadig forbedre produktet. Det er kundene med et langsiktig digitalt perspektiv som får best utbytte av å jobbe med oss. 

Vi leverer et tilbud når...

… vi er overbevist om at vi er den beste matchen for kunden og vice versa. Du mottar ikke et tilbud fra oss fordi du har et høyt budsjett eller fordi oppdraget hadde blitt et kult referanseprosjekt. Du mottar et tilbud fordi ditt behov kombinert med vår kompetanse, teknologi og arbeidsform vil skape det beste produktet og grunnlaget for et langvarig samarbeid. Har du lyst til å utfordre oss?

Les også: Hvem bør bidra i webprosjektet mitt?

Maria Tengs

Maria Tengs

Maria har tidligere jobbet i Netmaking som prosjektleder. Med bakgrunn fra både innholdsproduksjon og prosjektledelse i filmbransjen har Maria en unik kundeforståelse som er sårt etterlengtet i en ellers nerdete bransje. Når Maria ikke rydder opp i ting liker hun film generelt, og Jack Nicholson spesielt.