logo

Netmaking

22 71 95 97

Hvordan vi sikrer kvalitet gjennom faglig vurdering

Med blogginnlegget “Spar tid og penger med automatisk kvalitetskontroll” oppsummerer Yngve hvilken verdi automatisering kan tilføre kvalitetsikringskjeden. Automatisk kvalitetskontroll er imidlertid ingen erstatning for en faglig vurdering, og i dette innlegget ser vi nærmere på hvordan vi i Netmaking kontrollerer det faglige innholdet i hverandres arbeid.

Faglig vurdering i dedikert kundeteam

Netmaking er delt opp i små, dedikerte kundeteam med inngående kompetanse på kundens webløsning og bransje. Når en i kundeteamet har løst en oppgave, tar en annen på kundeteamet over for å sikre at arbeidet holder den faglige kvaliteten vi forventer. Vi kaller kontrollen som gjøres for en faglig vurdering.

1. Klargjøring

Når utviklingsjobben er gjennomført, klargjøres oppgaven for kvalitetskontroll. Her svarer utvikleren på en rekke spørsmål som skal hjelpe faglig bedømmer raskt i gang med sitt arbeid:

 • Lenke til koden som arbeidet har resultert i
 • Om det er utformet dokumentasjon, og hvor den befinner seg
 • Om de automatiserte testene passerer
 • Evt. nettadresse hvor arbeidet kan testes
 • Evt. brukernavn og passord nødvendige for testing
 • Hvordan man klargjører miljøet for testing
 • Hvordan arbeidet kan testes

Til sist forespør utvikleren kundeteamet om en akseptansetest: en faglig vurdering av utviklingsstadiet. 

2. Manuell sikring av automatiserte tester

Vi benytter verktøyet Scrutinizer til å kjøre automatiserte tester, og for å vurdere hvordan kvaliteten på koden påvirkes av våre endringer.

Faglig bedømmer bruker Scrutinizer for å forsikre at de automatiske testene fortsatt passerer, samt som innspill til forbedring av koden som vurderes i neste steg.

3. Gjennomgang av kode

Ved hjelp av versjonskontrollverktøyet Git og en såkalt “pull request” (PR) er det tydelig hvilke konkrete kodelinjer som utgjør løsningen. Faglig bedømmer gjennomgår koden for å sikre at følgende punkter er ivaretatt:

 • Kodestandarder (PSR-1 og PSR-2)
 • Evt feilsøkingskode er fjernet
 • Automatiserte tester
 • Nyttiggjørelse av relevante designmønstre og annet godt håndverk
 • Lesbarhet
 • Langsiktig løsning (ingen opparbeidelse av teknisk gjeld)
 • Relevant dokumentasjon er utformet og riktig plassert
 • Ytelse
 • Sikkerhet
 • Sporbarhet (logging)
 • Dokumentasjon og testdata (fixtures) er oppdatert
 • Ringvirkninger for tilstøtende funksjonalitet/systemer
 • Øvrige relevante (manuelle eller automatiske) forslag til forbedringer

Når koden er kvalitetssikret markerer faglig bedømmer PR’en som godkjent.

4. Vurdere løsning og brukeropplevelse

Neste steg er å ta hensyn til testinstruksene. Dette gjøres gjennom følgende steg:

1. Lese problemstillingen

2. Lese testinstruksene

3. Basert på forståelse av problemstillingen og kjennskap til kunden, gjøre en evt supplering av testinstruksene

4. Gjennomføre det komplette settet med testinstrukser

Faglig bedømmer tester at løsningen produserer ønsket oppførsel, og at den fremstår som visuelt logisk, ryddig og uniform:

 • Brukergrensesnittet oppleves intuitivt
 • Visuelle elementer har riktig posisjon og størrelse
 • Funksjonaliteten oppleves uniform på tvers av de mest relevante nettleserne 
 • Kravene til universell utforming er ivaretatt

Dersom faglig bedømmer er fornøyd med automatiske tester, kode, funksjonalitet og brukeropplevelse, godkjennes akseptansetesten på utviklingsstadiet. I motsatt fall får utvikler en tilbakemelding om forbedringspotensialet slik at dette kan utbedres før løsningen når kunden.

 

Vår formaliserte prosess for faglig vurdering gjør oss bedre rustet til å ivareta våre kunders forventninger, og sikre at arbeidet vi leverer fra oss holder standarden som vi forventer av våre langsiktige webhåndverk. Det er trygt for kunden - og trygt for oss.

Eirik Alfstad Johansen

Eirik har arbeidet med webutvikling siden 1997, og har bla. blitt publisert i internasjonale publikasjoner både på og av nett. Han har også drevet netmaking.com, en internasjonal nettside for nettutviklere, samt det prisbelønte nyhetsbrevet Absolute Webmaster. I dag er Eirik Alfstad Johansen daglig leder i Netmaking.