logo

Netmaking

22 71 95 97

Netmaking legger ned

Etter 20 års drift har vi besluttet å legge ned Netmaking. I denne artikkelen forklarer jeg hvorfor og hvordan vi planlegger å avvikle driften, og takker for oss.

Hvorfor vi legger ned driften

Da jeg registrerte Netmaking i Brønnøysund fra gutterommet på 18. årsdagen min visste jeg lite om hva som skulle til for å lykkes med et selskap og hvilke aspekter ved å drive et selskap som ville passe meg.

Jeg vokste opp blant bedriftseiere og gründere, så det å starte Netmaking føltes i mindre grad som et valg ved et veiskille og mer som et naturlig steg videre ut i voksenlivet.

I dag har jeg en mye bedre forståelse av hva som gjør det enklere og vanskeligere å lykkes med et selskap, og hvordan mine styrker og svakheter passer inn i denne kabalen. Og konklusjonen jeg har falt ned på er at Netmaking ikke er det rette fartøyet til å realisere denne innsikten.

Den endelig beslutningen falt da jeg måtte innrømme overfor meg selv at det ikke var mange nok flinke mennesker som ønsket sterkt nok å jobbe i Netmaking over lengre tid.

Jeg ser dette som et resultat av mangelen på en tydelig strategi som også har gjort selskapet unødvendig vanskelig å drifte i flere år.

Mens jeg ventet på å forstå at strategien var mangelfull drev min intuisjon meg til å forbedre det operasjonelle gjennom ryddige forventninger til arbeidet og en trygg og omsorgsfull arbeidskultur. Denne innsatsen har produsert en strukturkapital og kultur som både jeg og mine kolleger i Netmaking er stolte av, men som jeg har innsett at i det lange løp ikke ville være nok til å beholde ansatte i en raskt endrende bransje.

Netmakings manglende strategi er noe som har vært på radaren og forsøkt prioritert i nyere tid, men dessverre resulterte skiftende markedsomstendigheter til at denne innsikten ikke kom tidsnok.

Hva som skjer nå

Folk som kjenner Netmaking kjenner oss som ryddige, og avviklingen av driften kommer ikke til å være noe unntak. Her er hva vi planlegger å bruke tiden vår på i månedene som kommer fram til forventet siste driftsdag 31.03.2021.

Hjelpe ansatte med å finne nye jobber

Alle ansatte i Netmaking (med unntak av undertegnede) har allerede enten signert eller er i forhandlinger om ny jobb.

Dette var en av styrets forutsetninger for å skulle ta beslutningen om å avvikle driften, og vi er veldig glade og lettet for å kunne få til en så sømløs overgang til nye jobber for våre ansatte.

Hjelpe kunder å finne seg nye leverandører

Mange av våre kunder har fulgt med oss i mange år og vi har utviklet gode samarbeidsrelasjoner som det vil bli vemodig å runde av.

Vi har stor forståelse for at vår avvikling av driften kommer i en, for de fleste, ubeleilig periode, hvor man helst skulle slippe å bruke tid på å lete etter en ny leverandør.

Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at overgangen til en ny leverandør er så smertefri som mulig ved å:

  • Ta kontakt med og spille inn alternative leverandører med nødvendig kompetanse
  • Legge til rette for god kompetanseoverføring til ny leverandør

Vi har deltatt i flytting av kunder mange ganger før, og har dokumentasjon og prosedyrer på plass som legger godt til rette for en friksjonsfri overføring av kompetanse og forvaltningsansvar fra en leverandør til en annen.

Avvikling av kontrakter med leverandører

Vi vil om kort tid begynne arbeidet med å avvikle kontrakter med våre leverandører. For de av våre leverandører med bindingstid lengre enn vår siste driftsdag vil vi gå i dialog for å forsøke å komme til enighet om en god og minnelig avrunding på samarbeidet.

Tusen takk!

På vegne av Netmaking og meg selv ønsker jeg å takke alle ansatte (tidligere og nåværende), kunder, leverandører, samarbeidspartnere, familie og venner som har bidratt til å forme og farge Netmaking til det det har blitt og vært.

Jeg vil se tilbake på Netmaking-tiden med stolthet og takknemlighet.

Eirik Alfstad Johansen

Eirik har arbeidet med webutvikling siden 1997, og har bla. blitt publisert i internasjonale publikasjoner både på og av nett. Han har også drevet netmaking.com, en internasjonal nettside for nettutviklere, samt det prisbelønte nyhetsbrevet Absolute Webmaster. I dag er Eirik Alfstad Johansen daglig leder i Netmaking.