logo

Netmaking

22 71 95 97

Webhåndverk som varer

Rådgivning

Referanse
Illustrasjon del 1 Illustrasjon del 2
Illustrasjon del 3
Illustrasjon del 4

Våre nettmakere bygger en webløsning du kan være stolt av

I verkstedet vårt på Holtet i Oslo finner du en sammensveiset gjeng med blide og imøtekommende nettmakere med spisskompetanse i å bygge skreddersydde, solide webhåndverk.

Vi setter sammen et dedikert team som forstår dine behov, og er en pålitelig, engasjert og løsningsorientert samarbeidspartner. Vårt mål er å levere en webløsning du kan være stolt av, til en pris du kan leve med.

Bygge opp noe nytt eller bevare og foredle det du har?

Vi liker å samarbeide tett allerede fra begynnelsen for å sette oss inn i virksomhetens behov og utfordringer. Ved å stille kritiske spørsmål avdekker vi ofte andre behov enn dere selv har identifisert, og vi kan således bidra til å øke kvaliteten og verdien på sluttproduktet.

Basert på kartleggingsfasen definerer vi om det er hensiktsmessig å bevare og bygge videre på eksisterende webplattform, eller å bygge opp en ny som har bedre forutsetning for å tåle fremtidens utfordringer.

Mål og gode arbeidstegninger gir et forutsigbart prosjektløp

Sammen identifiserer vi prestasjonsfaktorene (KPI-ene), som sluttproduktet skal måles mot. Deretter lager vi arbeidstegninger med oversikt over de tekniske løsningene som skal implementeres. Disse arbeidstegningene brukes også som et viktig styringsverktøy og sørger for at tidsbruk, frister og budsjetter holdes innenfor avtalte rammer

Implementering

Illustrasjon del 1
Illustrasjon del 1 Illustrasjon del 2
Illustrasjon del 1 Illustrasjon del 2
Illustrasjon del 1

Vår digitale spesialkompetanse er ditt kvalitetsstempel

Vi har valgt å være et lite og spesialisert byrå som tar godt vare på kundene våre med tett og personlig oppfølging. Våre nettmakere er sertifiserte i systemene vi jobber med og vi er prisbelønnet for arbeidet med CMS-løsningen eZ Publish.

Vi bygger webløsninger som bidrar til å gi et solid og profesjonelt inntrykk av virksomheten din og støtter oppunder eksterne og interne arbeidsprosesser.

Ingen hemmelige ingredienser

Vi har tro på deling og samarbeid. Derfor benytter og utvikler vi programvare basert på åpen kildekode, hvor programmets byggestener deles i et økosystem i stedet for å oppbevares som en hemmelighet.

Åpen kildekode bidrar også til å gjøre deg leverandøruavhengig, den hever kvaliteten på leveransen og har ingen etableringskostnader.

Stram prosjektstyring sikrer forutsigbarhet

Gjennom ditt dedikerte team får du en solid, seriøs og proaktiv samarbeidspartner.

Nettmakerne dine er valgt ut på bakgrunn av sin tekniske spesialistkompetanse på både makro- og mikronivå, og tilfører prosjektet grundighet og faglig tyngde.

Pratmakeren din er en profesjonell prosjektleder som sikrer prosjektets fremdrift og at alt holdes innenfor gitte rammer.

Illustrasjon del 1
Illustrasjon del 1
Illustrasjon del 1 Illustrasjon del 2

Med programvareteknologi som arbeidsverktøy

Våre arbeidsverktøy er programvareplattformer utviklet av anerkjente, internasjonale leverandører. Med disse konstruerer vi nettsider, intranettløsninger, webapplikasjoner og e-handelsløsninger. Plattformene er bygget for å håndtere store belastninger og utføre komplekse oppgaver, men er samtidig fleksible nok til å sikre god funksjonalitet og høy bruksverdi.

Vi sørger for å gi deg opplæring til rett tid, slik at du har kompetansen som trengs for å ta i bruk systemene ved overlevering.

20 år med kvalitet gjennom stadig forbedring

De beste håndverkerne lager sine egne verktøy for å kunne utforme et best mulig sluttresultat. Siden etableringen av Netmaking i 2000 har våre nettmakere kontinuerlig tilført teknologier, rutiner og kode som gjør oss i stand til å stadig heve kvaliteten på våre leveranser.

Tekniske konsepter som versjonskontroll, unit tester og utrullingsrutiner er en selvfølge, mens personlige kvalitetskontroller gjennom en oppgaves livsløp sikrer et best mulig resultat.

Foredling

Illustrasjon del 1
Illustrasjon del 1
Illustrasjon del 1
Illustrasjon del 1

Proaktiv foredling er vår spesialitet

En god håndverker er like opptatt av å foredle som å bygge nytt. Derfor har vi gjort det til vår spesialitet å arbeide proaktivt med hente ut det fulle potensialet av våre webhåndverk.

Vi jobber i kontinuerlige livsløpssykluser hvor vi gjennom jevnlige møter kartlegger og prioriterer forbedringspotensialet i din løsning.

Ditt dedikerte team med nettmakere er naturligvis de samme, enten de jobber på et prosjekt eller med foredling.

Forvaltningsavtale gir deg øyeblikkelig hjelp og stålkontroll

I gamle dager var en forvalter en betrodd person som fikk i oppdrag å føre tilsyn med forretninger på eierens vegne. Sånn fungerer det fortsatt hos oss.

Vår forvaltningsavtale er finjustert for å gi deg best og raskest mulig hjelp når du trenger det. Du velger selv omfanget av avtalen, men er uansett garantert responstid, et dedikert team og bransjens mest kundevennlige dashbord som gir deg og dine kolleger stålkontroll på prioriteringer og framdrift.

Renovere, modernisere eller bygge på?

Med en skikkelig grunnmur på plass er det enkelt å gjøre endringer eller tilpasninger på fasaden. Har du våre nettmakere på laget sørger vi for at din investering kan vare i mange år, uten at du må bytte ut hele webløsningen når du ønsker å pusse opp, modernisere eller bygge på.

Vil du vite mer om hvordan våre nettmakere jobber?

Fra bloggen

Yngve Høiseth

Magento eller Sylius?

av Yngve Høiseth

Vi synes ikke at Magento utvikler seg i riktig retning, og planlegger derfor å levere fremtidige netthandelsløsninger ved hjelp av utfordreren Sylius.