logo

Netmaking

22 71 95 97

Kundelogo: Confex

Ny og brukervennlig webløsning for å øke trafikk og konverteringer

Vår kunde Confex ønsket å fornye de norske og svenske nettsidene og utfordret oss samtidig på hvordan de kunne øke webkonverteringene. Nettsiden hadde ikke blitt oppdatert siden den ble satt opp i 2008, og de ønsket derfor både ny funksjonalitet og design. Resultatet ble lanseringen av nye confex.no og confex.se som blant annet tilbyr besøkende forenklet kjøpsfunksjonalitet, tidsriktig design og optimal søkefunksjonalitet.

av nettsted i Norge og Sverige

Illustrasjon av Confex logo

Rådgivning

Basert på ønsket om å øke konverteringer på nett tok vi en full gjennomgang av eksisterende plattform og satt opp en behovsanalyse for eksisterende og fremtidig bruk

 • Publiseringsløsningen var ikke oppgradert siden 2008
 • Utdatert søkefunksjonalitet gjorde det vanskelig å finne relevante kurs og konferanser
 • Behov for å tilby god kursinformasjon og enkel bestillingsfunksjon på nett
 • Mulighet for felles webplattform i flere land, med lokale tilpasninger og skreddersøm
 • Ønske om å forenkle en omfattende og manuell prosess med målrettet markedsføring og effektanalyse

Implementering

 • Oppgradering av eZ Publish
  Løsning: eZ Publish 5.3 og portering av integrasjoner

  eZ Publish er under hyppig utvikling, og det har kommet en rekke forbedringer de siste årene. Netmaking er eZ Systems' eksperter for oppgradering av eZ-installasjoner, og har utviklet det prisbelønnede verktøyet eZ Upgrade.

  I dette prosjektet mente vi imidlertid det ville være bedre å installere en ny versjon fremfor å oppgradere den eksisterende.

  Argumentet som vanligvis veier tyngst for en oppgradering, nemlig videreføring av innhold, var ikke gjeldende her ettersom mesteparten av innholdet ble produsert gjennom integrasjoner. Det resterende innholdet ville uansett bearbeides på nytt som følge av et responsivt design. 

  Et responsivt design optimaliser brukeropplevelsen for besøkende på alle enheter, fra PC og nettbrett til telefoner. Dette forenklet også administrasjonen av nettsidene til Confex betraktelig, fordi de kun trenger å gjøre SEO-tiltak og redaksjonelle oppdateringer ett sted. 

  Et redesign åpnet videre opp for å ta i bruk mer moderne teknologi, og utvide mulighetene Confex har for å presentere kursinnholdet på en best mulig måte.

 • Raskere søkefunksjonalitet og betydelig forbedrede søkeresultater
  Løsning: Elasticsearch/eZ Find (Solr)

  For å sikre økt konvertering er det essensielt at besøkende på nettsiden finner relevante kurs og konferanser på en rask, enkel og intuitiv måte. Optimal søkefunksjonalitet og relevans ble sikret gjennom søkemotoren Elasticsearch

  I kombinasjon med den Solr-baserte søkemotoren eZ Find kan Confex også elevere utvalgt innhold for utvalgte søkeord og -fraser.

 • Strukturert og relevant kursinformasjon med enkel kjøpsfunksjonalitet
  Løsning: Integrere NM Event med eZ Publish

  Ved å knytte eZ Publish sammen med NM Event, som er vår egenutviklede løsning for eventforvaltning, fikk vi presentert kursinformasjonen til hvert kurs på en strukturert og lettfattelig måte. Samtidig ga dette oss mulighet til å berike informasjonen om det enkelte kurs ytterligere gjennom tekster, anmeldelser, bilder og video. 

  eZ Publish sikrer denne informasjonsberikelsen med en fleksibel innholdsmotor i bunn, en detaljert rettighetsstyring og en plattformagnostisk måte å lage innhold på.

  Sammen med NM Event sikres Confex en fullgod bestillingsfunksjonalitet. Løsningen kan tilpasses alle typer eventfunksjoner for å øke antall konverteringer. Gjennom et API kan data fra NM Event pushes ut i flere kanaler, og enkelt tilgjengeliggjøre all informasjon og funksjonalitet i en webapplikasjon på et senere tidspunkt. 

 • Tilby samme plattform på tvers av landegrenser, med lokale tilpasninger
  Løsning: eZ Publish multisite

  eZ' svært gode støtte for et multisiteoppsett gjorde at Netmaking kunne etablere den norske og svenske nettsiden på samme plattform. Her kan Confex dele informasjon, ressurser og design på tvers av landegrensene, samtidig som vi kan tilpasse den enkelte nettside til landenes unike behov. 

  Ved å etablere en ny versjon av eZ Publish samlet vi de forskjellig lands nettsider i én database, uten å gjøre Confex avhengig av legacy-funksjonalitet. Dette sikrer at forholdene ligger til rette for en fremtidig oppgradering til eZ Platform, den neste generasjonen av eZ Publish.

 • Effektivisere markedsføring og resultatanalyse
  Løsning: eZ Marketing Automation

  Ved hjelp av løsningen eZ Marketing Automation kan Confex kommunisere med sine kunder gjennom automatiserte e-poster med spesialtilpassede budskap mot den enkelte kundes preferanser. 

  Marketing automation innebærer å sette deler av markedsføringsarbeidet på "intelligent autopilot". Gjennom å innhente data om den enkelte kundes interesseområder og kjøpshistorikk på tidligere kurs og konferanser kan Confex sende ut tilpassede kampanjer og tilbud som gir langt høyere konverteringsrate enn ved tradisjonelle nyhetsbrev. 

  Salgsstrategien baseres nå direkte på kundenes beslutningsprosess og gir målbare resultater som enkelt kan spores tilbake til den salgsutløsende faktor.

Foredling

For å sikre at webløsningen blir ivaretatt også etter implementeringsfasen tilbyr vi alle våre kunder en forvaltningsavtale. Confex har vært kunde av Netmaking siden 2008, og forvaltningsavtalen deres sikrer at de har et dedikert team hos oss som er ansvarlig for webløsningen, jobber med kontinuerlig videreforedling og er tilgjengelig for support.

Kunde siden
2008

Publiseringssystem integrert med fagsystem og CRM

Omstrukturering av kursdata

Kampanjesideplattform

Fleksible rabattmuligheter

Eksport til kursguiden.no

A/B-testing av alternativ påmeldingsprosess

Oppgradering av publiseringsløsning

Webbasert fagsystem for kurs og administrasjon

Responsivt design

Optimalisering av søk

Optimalisert bestillingsprosess

Beriket produktpresentasjon

bilde
Kundelogo: Confex

Confex er Skandinavias største tilbyder av kurs og konferanser for arbeidslivet.

Confex er Skandinavias største utvikler og tilbyder av kurs og konferanse for arbeidslivet, med nærmere 15 000 deltakere hvert år. Med 900 foredragsholdere i stallen arrangeres mer enn 350 kurs og konferanser over et bredt spekter av fagområder. Alle kurs og konferanser utvikles fra idé til gjennomføring av Confex selv, basert på omfattende undersøkelser mot målgruppene. Deres arbeidsmodell sikrer god formidling og høy grad av læring, og de rangeres som en av Norges beste på kundetilfredshet. 

+63%

Konverteringsrate

-10%

Frafall for bestillingsprosessen

Menneskene bak

 • Eirik Alfstad Johansen

  Prosjektleder

 • Yngve Høiseth

  Yngve Høiseth

  Utvikler

Utført sammen med

Ønsker du å øke konverteringene på din webløsning?

 Ta kontakt med prosjektleder Eirik på 21 08 04 17 eller e-post.