logo

Netmaking

22 71 95 97

Kundelogo: Dalen Parkering

Moderne webløsning for mer automatisert og effektiv arbeidsflyt

Dalen Parkering på Gardermoen opplevde stor pågang med opptil 500 parkeringer daglig. De hadde derfor behov for en mer automatisert og effektiv arbeidsflyt i alt fra bestilling via nettside til ekspedering og administrasjon. Løsningen ble en robust webløsning med funksjonelle integrasjoner og brukervennlig grensesnitt for både ansatte og kunder.

av webapplikasjon

Morten Dalen

«Vi hadde planlagt flere tiltak for å korte ned på køen i ekspedisjonen, men etter at Netmaking hjalp oss med nytt system så er køen nå så kort at vi heller kan konsentrere oss om andre ting.»

Morten Dalen, Daglig leder i Dalen Parkering

Illustrasjon av Dalen Parkering logo

Rådgivning

Basert på ønsket om en mer automatisert og effektiv arbeidsflyt, ble følgende utfordringer og behov identifisert:

 • En mer robust løsning og en langsiktig samarbeidspartner
 • Stabil og sikker hosting, med garantert oppetid
 • Automatiserte prosesser for å spare verdifull tid
 • Bruk av tilgjengelig informasjon til å skape god arbeidsflyt
 • Flere parkeringer og mersalg på tilleggstjenester

 

Implementering

 • Ny leverandøruavhengig webløsning og et dedikert utviklerteam
  Løsning: Åpen kildekode, Symfony og Netmaking-metoden

  Når behovet for en webløsning ble spesifisert, var det ønskelig med en teknisk robust og leverandøruavhengig løsning, samt en solid samarbeidspartner for utvikling, drift og forvalting. Det var også viktig at løsningen skulle vare over tid.

  Webløsningen er basert på åpen kildekode og rammeverket Symfony. Symfony er en robust og sikker plattform skrevet i PHP som sikrer en fleksibel arkitektur og har fokus på stabilitet og ytelse. Med Netmaking-metoden ivaretar vi kundens ønske om en langsiktig og nær samarbeidspartner. Dalen Parkering har et eget dedikert team hos oss som forvalter og videreutvikler løsningen. Vi er alltid tilgjengelige for support, og sørger for tett dialog og framdrift i prosjektene.  

 • Økt redundans i infrastruktur
  Løsning: NM Cloud med Amazon Web Services

  Hos Dalen Parkering er det aktivitet hele døgnet med inn- og utlevering av biler, samt bestillinger fra alle tidssoner. Det vil være virksomhetskritisk hvis systemene går ned. Det var derfor et krav om at webløsningen alltid må være tilgjengelig og ha garantert oppetid.
   
  Webløsningen ligger i NM Cloud som er bygget på Amazon Web Services, den største aktøren innen cloud-hosting på verdensbasis. NM Cloud er et sikkert og stabilt hostingmiljø, uten å gå på akkord med fleksibilitet. Dette innebærer at man kan skalere behovet for maskinvarekraft opp og ned etter behov, og at nettløsningen ikke går ned dersom det skulle oppstå feil på en harddisk eller minnebrikke.

 • Tilrettelegging for automatiserte prosesser i hele verdikjeden
  Løsning: Min side, betalingsløsning, innsjekkingsautomater og integrasjon med Avinor

  I en periode med sterk vekst var det viktig for Dalen Parkering å legge til rette for mest mulig automatiserte prosesser, for å spare kunder og ansatte for unødig tidsbruk. Webløsningen tilrettelegger for dette.

  Gjennom webløsningen er alle deler av kundereisen optimalisert. Kunden registrerer selv bestillingen, foretar betaling direkte i systemet og mottar en strekkode som benyttes i nye innsjekkingsautomater. Via “Min side” kan kunden foreta endringer og etterbestille tjenester, uten ekspedisjonens involvering.

  Systemet er en kommunikasjonshub for hele staben, der all informasjon om bilene blir lagret og delt på skjermer og mobile enheter. Ved å integrere systemet med Avinors avreise- og ankomstinformasjon, kalkuleres inn- og utleveringer i ”realtime” slik at pågangen blir mer forutsigbar. Dette sparer de ansatte for mye tid og feilmarginen reduseres.

 • Optimalisere tilgjengelige data for mer effektive arbeidsprosesser
  Løsning: Bemanningsforecast, henteliste, alarmer og systemstatistikk

  Dalen Parkering besitter en stor mengde data og verdifulle erfaringer. Vi har bygget inn denne kompetansen, slik at systemet gir mest mulig korrekte data og er til å stole på. Det danner grunnlag for at ansatte kan gjøre smarte beslutninger. 

  Dashbordet presenterer dataene på en ryddig og oversiktlig måte, slik at alle funksjoner i selskapet til enhver tid har full oversikt over forestående gjøremål. Her finnes hentelister med alle kommende inn- og utleveringer, samt andre bestilte oppgaver som rengjøring, reparasjoner, oppvarming og klargjøring for utleveringer. Funksjonen Bemanningsforecast anslår bemanningsbehovet for ulike roller på kort og lang sikt basert på dataene.

  Systemet har en alarmvarsling som gir beskjed om oppgaver som krever spesiell oppmerksomhet, for eksempel hvis en bil ikke er klargjort innen en viss tid før utlevering. 

  Webløsningen har også en detaljert systemstatistikk som blant annet gir innblikk i hvilke produkter som bestilles i hvilke intervaller, gjennomsnittlig ordrestørrelser og hvilke rabattavtaler som nyttegjøres.   

 • Bestilling og etterbestilling er enkelt og lett tilgjengelig
  Løsning: Min side, bestillingsløsning

  Med en ny og mer automatisert webløsning er målet til Dalen Parkering å øke kapasiteten og tilrettelegge for større gjennomsnittsordre. Ved bestilling er det enkelt å krysse av for tilleggstjenester som bilvask eller oppvarming av bilen på vinterstid. Dersom kunden ikke velger dette ved bestilling, kan det enkelt etterbestilles på “min side”. 

  Prisene beregnes automatisk ut fra hvor mange parkeringsdager som bestilles, og hvilke momssatser som gjelder for de ulike tjenestene. Betalingsløsningen er selvfølgelig kryptert. 

Foredling

For å sikre at webløsningen blir ivaretatt også etter implementeringsfasen, tilbyr vi alle våre kunder en forvaltningsavtale. Dalen Parkering har vært kunde av Netmaking siden 2014, og forvaltningsavtalen deres sikrer at de har et dedikert team hos oss som er ansvarlig for webløsningen, jobber med kontinuerlig videreforedling og er tilgjengelig for support. 

Kunde siden
2014

Kundebestilling

Administrasjonsgrensesnitt v 1.0

bilde
Kundelogo: Dalen Parkering

Dalen Parkering på Gardermoen ble etablert 1973, og har opparbeidet seg en stor og solid kundekrets blant flyreisende fra Oslo Lufthavn. I travle perioder er det over 500 biler som parkeres daglig hos Dalen Parkering.  God personlig service, rimelige priser og trygg parkering er deres varemerke.

Menneskene bak

 • Eirik Alfstad Johansen

  Kundeansvarlig

 • Yngve Høiseth

  Yngve Høiseth

  Utvikler

Utført sammen med

Har du behov for en webløsning som sikrer effektiv arbeidsflyt for ansatte og enklere bestilling for dine kunder?

Ta kontakt med daglig leder Eirik på 21 08 04 17 eller e-post.