logo

Netmaking

22 71 95 97

Skreddersydd webapplikasjon for effektiv arbeidsflyt

Teknologisk Institutt Sertifisering tilbyr sertifisering av systemer, foretak og produkter. De kom til oss fordi de opplevde at deres eksisterende prosjekteringsverktøy ikke var godt nok tilpasset deres behov. Vi fikk mulighet til å skreddersy en webapplikasjon som bistår de ansatte og deres kunder gjennom hele sertifiseringsprosessen fra planlegging til sluttrapport.

av webapplikasjon

Harald Schjølberg

«Netmaking analyserte våre behov og utviklet effektive løsninger som har gjort det mulig for oss å møte våre vekstambisjoner, med minimal økning av våre administrative kostnader.»

Harald Schjølberg, Teknisk leder i Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering

Illustrasjon av Teknologisk Institutt Sertifisering logo

Rådgivning

Gjennom et forprosjekt fikk vårt team en grundig og verdifull innsikt i hvilke utfordringer og behov TI Sertifisering hadde:

 • Eksisterende prosjekteringsverktøy var ikke godt nok tilpasset revisjonsprosessen den var ment å støtte
 • Kundene manglet innsikt og bidragsmulighet til pågående prosesser
 • Behov for en samarbeidspartner som kunne sette seg inn i deres spesifikke behov og skreddersy en ny løsning som ville lette arbeidsprosessen
 • Krav om en sikker, fleksibel og anerkjent webplattform av høy kvalitet
 • Ønske om en langsiktig samarbeidspartner til løsningen, men uten forpliktelse til å binde seg til en webleverandør

Implementering

 • Behov for spesialtilpasset arbeidsverktøy som støtter manuelle prosesser
  Løsning: Skreddersydd webapplikasjon

  En av hovedårsakene til at TI-S ikke fant seg til rette i et standardisert prosjekteringsverktøy, var at selve revisjonsprosessen er styrt av en egen standard som legger klare retningslinjer for hvordan en revisjon skal foregå. Dette gjorde at deler av arbeidsflyten rundt en revisjon måtte foregå på utsiden av systemet som ble benyttet. 

  Gjennom et tett og godt samarbeid skisserte vi opp den faktiske arbeidsflyten en revisjonsprosess følger og kartla målgruppene som skulle benytte applikasjonen.  

  Til sammen dannet dette grunnlaget for et skreddersydd administrasjonssystem.

 • Toveis kommunikasjon og forenklet arbeidsflyt
  Løsning: Gradert brukertilgang

  TI-S ønsket at det nye systemet skulle legge til rette for at kundene selv kunne logge seg inn for å følge med på og bidra underveis i revisjonsprosessen. I den innledende kartleggingsfasen benyttet vi brukerhistorier som en metode for å sikre at all funksjonalitet som ble prioritert hadde en forankring i en konkret merverdi for brukeren. 

  Den nye løsningen lar TI-S gi kundene innsikt i den pågående prosessen, og de kan selv bidra gjennom å jobbe seg gjennom hvert delmål som foreligger inne i systemet. Samtidig kan revisor be om bidrag fra kunden og dermed ha en toveis kommunikasjon inne i webapplikasjonen, noe som har forenklet arbeidsflyten og sentralisert kommunikasjonen.

 • Sikre en optimal arbeidsflyt med tett dialog
  Løsning: Tett samarbeid og proaktiv rådgivning

  Netmaking har lang erfaring med å utvikle brukervennlige, skreddersydde webapplikasjoner. Vi har derfor opparbeidet en unik evne til å sette oss inn i og forstå kundens problemstillinger. 

  Med denne kompetansen kunne vi bistå TI-S også som en rådgiver og sparringspartner. Gjennom et tett samarbeid hvor de tilførte bransjekunnskap og vi tilførte systemkunnskap, bygget vi sammen et fagsystem som ivaretok eksisterende behov, underbygget en optimal arbeidsflyt og kvalitetssikret de interne prosessene.

 • Fleksibel, sikker og levedyktig plattform
  Løsning: Symfony

  En webapplikasjon vil tradisjonelt sett ha en lengre levetid enn for eksempel en nettside, og dette stiller høye kvalitetskrav til webplattformen.

  Symfony er et internasjonalt anerkjent rammeverk som benyttes som fundament for tusenvis av store webapplikasjoner verden over. Det er en robust og sikker plattform skrevet i PHP som sikrer en fleksibel arkitektur og har fokus på stabilitet og ytelse.  

  Netmaking har sertifisert Symfony-kompetanse på ekspertnivå og har arbeidet med utforming av webapplikasjoner i over ti år. 

 • Leverandøruavhengig applikasjon
  Løsning: Åpen kildekode

  Symfony-plattformen er basert på åpen kildekode. Utviklere som har tilgang til systemet kan dermed kontinuerlig videreutvikle, utvide og forbedre både programvaren og sikkerheten rundt den. Dette gir en sikkerhet i forhold til kvalitet og kontinuitet i programvaren.

  For kundene betyr dette også at de står fritt til å velge en hvilken som helst teknisk leverandør etter ferdig leveranse hos oss. Med høy kvalitet på våre tjenester, sterk intern kompetanse og god kundeservice, sikrer vi likevel langvarige og gode kunderelasjoner.

Foredling

For å sikre at webløsningen blir ivaretatt også etter implementeringsfasen, tilbyr vi alle våre kunder en forvaltningsavtale. Teknologisk Institutt Sertifisering har vært kunde av Netmaking siden 2013, og forvaltningsavtalen deres sikrer at de har et dedikert team hos oss som er ansvarlig for webløsningen, jobber med kontinuerlig videreforedling og er tilgjengelig for support.

Kunde siden
2013

Større forprosjekt

Utvikling av webbasert sertifiseringsapplikasjon

Utvidet støtte for nye standardtyper

Nye sertifiseringsomfang og tilstøtende funksjonalitet tilknyttet godkjenning av CE­-merking

bilde
Kundelogo: Teknologisk Institutt Sertifisering

Teknologisk Institutt Sertifisering (TI-S) er en ledende leverandør av systemsertifiseringer og tilbyr sertifisering av systemer, foretak, personell og produkter. Selskapet er et datterselskap av Teknologisk Institutt. TI-S’ største kunder er ledende innen bransjer som olje, gass og energi, produksjon, luft- og romfart, infrastruktur, transport og telekommunikasjon. 

Menneskene bak

 • Eirik Alfstad Johansen

  Prosjektleder

 • Yngve Høiseth

  Yngve Høiseth

  Utvikler

Utført sammen med

Har du behov for en skreddersydd webapplikasjon?

Ta kontakt med prosjektleder Eirik telefon 21 08 04 17 eller e-post.